Som forsikringstager er du ved erstatningsberettiget totalskade, berettiget til erstatning i form af et nyt teknisk tilsvarende produkt. Som udgangspunkt bliver der valgt et erstatningsprodukt af samme model og mærke. I nogle tilfælde kan produktet dog være udgået af producentens sortiment. I disse tilfælde vælges den model, der er mest teknisk tilsvarende, hvad angår egenskaber og specifikationer. Det betyder, at design, fabrikat og tilbehør kan afvige fra den forsikrede genstand. Du finder yderligere oplysninger om forsikringen i dine forsikringsvilkår.

Hvis du ikke er tilfreds med det produkt, som du er blevet tilbudt, beder vi dig at klikke på linket for at udfylde den vedlagte formular og sende den til os:

Reklamation over produktvalg

Du har også mulighed for at få klager og tvister i forbindelse med forsikringen afprøvet ved at sende en klage til Kvalititetsafdelingen på e-mail: kvalitet@tryg.dk

 Ankenævnet for Forsikring

Er du ikke tilfreds med forsikringsgivers afgørelse, har du mulighed for at klage over afgørelsen til:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V.

Derudover har du altid mulighed for, at rejse sagen mod forsikringsgiveren ved den almene domstol.