Moderna Försäkringar er en dynamisk forsikringskoncern, der kombinerer erfaring og nytænkning for at kunne tilbyde de bedste forsikringsløsninger inden for udvalgte markedssegmenter. På en professionel og engageret måde udfordrer Moderna Försäkringar branchen og står i spidsen for udviklingen. Moderna Försäkringar ejes af forsikringsselskabet Tryg.

Tryg er tilsluttet Garantifonden for skadesforsikringsselskaber (www.skadesgarantifonden.dk).

Tryg Forsikring A/S
(cvr - nr. 24260666) gennem filialen
Moderna Försäkringar
Org.nr. 516403-8662

DUSAGER 25, DK-8200 Århus N 
Telefon: 70 80 70 07
E-post: affinity@tryg.dk